Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 1

Chiều 19/9, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài Chính.

Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm với mục tiêu đặt ra: bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Triển khai các chủ trương, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo thực hiện, gắn tăng cường phối hợp với các sở, ngành.

Nhờ đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng đều qua các năm. Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18,73% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 45,61% so với năm 2018.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 2

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thành viên Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh nêu vấn đề về tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1,68% (năm 2018), đến nay tăng lên 5,78% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm tự nguyện cao nhất cả nước.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia hàng năm cũng tăng, từ tỷ lệ bao phủ 85,83% (năm 2018) lên là 91,51% dân số (tỉnh đến tháng 6/2022).

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đặt ra một số vấn đề, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phân tích làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành đề xuất HĐND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh so với lực lượng lao động đạt thấp hơn bình quân chung cả nước; cả nước đạt tỷ lệ bao phủ 34,1%, trong khi Nghệ An mới chỉ đạt 18,73%.

Bên cạnh đó, số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng, trong đó có những người có thời gian đóng nhiều năm, trên 15 năm. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra; ảnh hưởng đến quyết tâm của Chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân, không để ai để lại phía sau.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 4

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhiều năm chưa có giải pháp hiệu quả. Tính đến tháng 6/2022, tổng số nợ lên đến hơn 368 tỷ đồng, chiếm 4,71% phải thu. Vẫn còn nhiều lao động thuộc diện bắt buộc nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mặc dù Chính phủ giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo 100% và đây là đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc, tuy nhiên hiện tại mới chỉ đạt hơn 96,76%; tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm vẫn còn cao…

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 5

Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và HĐND tỉnh giao hàng năm; đây cũng là một trong những “trụ cột” quan trọng đảm bảo an sinh xã hội; bởi vậy, điều quan trọng thông qua hoạt động giám sát để phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong thực tiễn, trên cơ sở tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm, trong đó tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm y tế, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cần điều tiết, giải quyết mâu thuẫn, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế khu vực đô thị, đồng bằng tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn khu vực miền núi, nông thôn, trong khi đó, khu vực miền núi, nông thôn cần ưu tiên chăm sóc sức khoẻ nhiều hơn.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động rà soát, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu với tỉnh để có chế tài đủ mạnh đối với các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả nhưng vẫn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mai Hoa

Tin liên quan

 • Phóng sự: HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh4:45

  Phóng sự: HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

  Để đánh giá rõ những kết quả đạt được; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 18/10/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với một số đơn vị, địa phương.

 • HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

  HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

  Làm việc với huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện nghiên cứu để chủ động giải quyết những bất cập, khó khăn đang đặt ra trong quản lý nhà nước về khoáng sản; đồng thời kiến nghị, tham mưu tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

 • HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu

  HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu

  Giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu, đoàn công tác của HĐND tỉnh đề nghị huyện chú trọng các biện pháp, giải pháp ngăn chặn và khắc phục các hệ luỵ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh từ hoạt động khoáng sản.

 • Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp

  Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp

  Làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Quỳ Hợp kiến nghị tỉnh có cơ chế đặc thù cho địa phương, bao gồm cơ chế về nguồn thu thuế từ hoạt động khoáng sản và bổ sung biên chế quản lý khoáng sản; hỗ trợ kinh phí quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường...

 • Triển khai kế hoạch giám sát “quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

  Triển khai kế hoạch giám sát “quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

  Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021”, ngày 05/9/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 190/KH-ĐGS về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát chuyên đề trên.

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An