Đảm bảo an toàn sông Vinh tại khu vực dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền

Qua tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh phản ánh dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền (Danatol) kè ra sát bờ sông Vinh để chia lô bán nền, gây bức xúc trong Nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ vấn đề này để nhân dân được biết.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuyển đến và được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, trong đó nêu rõ: UBND tỉnh đã có Công văn số 2875/UBND-CN ngày 03/5/2019 về việc kiểm tra, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình sông Vinh khu thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, chỉ đạo Công ty Cổ phần Danatol tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của Sông Vinh khi thực hiện dự án; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh.

Ảnh internet

Ngày 14/4/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 125/BC-SNN.TL về việc báo cáo kiểm tra đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khu vực thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền với nội dung:

+ Qua kết quả nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An" do Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện đã khẳng định: Việc xây dựng khu đô thị mới Cửa Tiền chỉ gây ra ảnh hưởng rất nhỏ tới độ dâng mực nước phía thượng lưu, tuy nhiên mực nước tăng là rất nhỏ, không làm thay đổi năng lực phục vụ của sông Vinh trong mùa mưa lũ.

+ Căn cứ Điều 48, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về việc xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có nêu:

1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi được tiếp tục sử dụng nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu.

2. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục; trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời."

+ Từ kết quả của Đề tài và căn cứ Điều 48, Luật Thủy lợi, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trước mắt cho phép Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền được tiếp tục hoạt động nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu. Về lâu dài, nếu trong quá trình hoạt động các công trình thuộc dự án hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh gây ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh thì phải thực hiện các biện pháp khắc phục, trong trường hợp không thể khắc phục thì Công ty cổ phần Danatol phải chịu trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền dỡ bỏ hoặc di dời.

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh có Công văn số 2445/UBND-CN đồng ý với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 125/BC-SNN.TL nêu trên. Đồng thời giao, Công ty cổ phần Danatol có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý, bảo vệ công trình sông Vinh và đảm bảo an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh tại khu vực thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An