anh-cuong-nha-bac-1715853516516879479273-1715854767429-17158547677431895746415.jpg

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước khi tiến hành Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra vào sáng 16/5, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15/8/1957; Quê quán: Xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Chính ủy Quân đoàn 2; Chính ủy Quân khu 3.

Năm 2009, đồng chí Lương Cường được Thăng quân hàm Trung tướng. Năm 2011, đồng chí Lương Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Năm 2014, đồng chí Lương Cường được Thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016, đồng chí Lương Cường được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 01/2019, đồng chí Lương Cường được phong quân hàm Đại tướng.

Tháng 01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

luongcuong16-17158617312041723779563.jpg