Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An; Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập ngày 14 tháng 7 năm 2021 trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An. Tổng số đoàn viên Công đoàn có 49 người, trong đó trình độ chuyên môn đại học, thạc sĩ chiếm trên 77%; trình độ chính trị cao cấp 43%.

57cbe403d9d1048f5dc04.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng, cùng với tinh thần đoàn kết, cộng sự, nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt nhiều thành tích và kết quả quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động tiếp cận và nắm vững các quy định pháp luật; chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên cũng như công tác an sinh xã hội.

456fe13b7ae9a7b7fef8.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội

Công tác thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được Công đoàn quan tâm đẩy mạnh, từ đó mỗi cán bộ đều có tinh thần nỗ lực, sáng tạo, tận tuỵ tham gia vào tất cả các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, từ công tác giám sát, thẩm tra, tổ chức các kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động tuyên truyền…; góp phần tích cực việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQHvà HĐND tỉnh. Trong 2 năm 2021, 2022, cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã tham mưu tổ chức lấy ý kiến góp ý vào 33 dự án luật, 14 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp Quốc hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả 06 cuộc giám sát chuyên đề; 02 cuộc khảo sát; tham gia 06 đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiến hành giám sát tại Nghệ An; tham mưu, chuẩn bị tốt và tích cực, trách nhiệm tham dự 4 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị, tổ chức thành công 12 kỳ họp của HĐND tỉnh khoá XVIII, trong đó có 7 kỳ họp chuyên đề; xem xét thông qua 194 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Tại các kỳ họp đã thực hiện thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động của kỳ họp. Triển khai có hiệu quả 18 cuộc giám sát, khảo sát, giải quyết đúng quy trình kịp thời, đúng quy trình, quy định các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Tổ chức các phiên giải trình về các vấn đề mà Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

DSC05531.JPG
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Anh Hoa khai mạc đại hội

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: một số phong trào thi đua được phát động chưa tạo hiệu quả cao; việc tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên phát động còn chưa đầy đủ; các hoạt động thể dục, thể thao chưa trở thành phong trào sôi động để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia thường xuyên,… Đại hội đã nêu được nguyên nhân và hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

ipiccy_image-1.%5B1%5D.jpg
Các Tổ Công đoàn phát biểu tham luận

Đại hội cũng thống nhất đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; xác định rõ khâu đột phá: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tập trung đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Lấy mục tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số làm trọng tâm. Xây dựng người cán bộ, đoàn viên tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn.

Tiếp tục tiên phong chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng đánh giá rất cao vai trò hoạt động và đóng góp của tổ chức Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, góp phần tạo sự phát triển và chuyển biến tích cực trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thời gian qua; đồng thời tạo không khí sôi nổi, say sưa hoạt động, tinh thần đoàn kết, cộng sự trong cơ quan. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn và các Tổ công đoàn tiếp tục đồng hành theo xu thế đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra, nâng chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri… theo Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Trong thời gian tới cần thúc đẩy xây dựng hạ tầng liên thông giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt tài liệu, thông tin tốt hơn; hoặc chia sẻ thông tin dùng chung, hay cải cách hành chính, giảm họp, quản lý công việc hàng ngày…

DSC05881-copy.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công đoàn cũng cần chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ cơ quan dân cử; trách nhiệm xây dựng khát vọng, quyết tâm đổi mới, hiệu quả trong cán bộ, công chức, người lao động. Nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ mới cần xây dựng kế hoạch xây dựng cơ quan văn hoá; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Ban chấp hành khoá mới cần phát huy trách nhiệm, tâm huyết, say sưa, có phương pháp hoạt động, tập hợp các đoàn viên tham gia xây dựng cơ quan tiếp tục vững mạnh, xứng đáng đơn vị văn hoá, đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

DSC05915.JPG
Đồng chí Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời thẳng thắn nêu một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực sự là “tổ ấm”, đồng chí đề nghị hoạt động công đoàn cần tập trung vào việc lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên để tổ chức các hoạt động; quan tâm đến các hoạt động tập thể để đoàn viên gắn kết với nhau, gắn kết với tổ chức.

eaac20c60e1ed3408a0f.jpg
Tặng giấy khen cho các đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổ chức công đoàn cần tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, xác định rõ nội dung thi đua, xây dựng được các tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá và khen thưởng, từ đó thúc đẩy mỗi đoàn viên tham gia tự giác, trách nhiệm. Để hoàn thiện xây dựng cơ quan văn hoá, Công đoàn cần tổ chức phong trào cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở để xây dựng hình ảnh người cán bộ phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vì lợi ích của Nhân dân; góp phần xây dựng, cải thiện hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức trong lòng Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của người cán bộ đối với những gia đình cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

ipiccy_image.jpg

b845444d599f84c1dd8e8.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028.