Chuyển đơn của ông Kim Thanh Hưng, trú tại Bản Khúa, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp kiến nghị Lâm trường Quỳ Hợp trả lại đất lâm nghiệp

Ông Kim Thanh Hưng, đại diện cho 162 hộ dân Bản Khúa, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tiếp tục gửi đơn đến Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Lâm trường Quỳ Hợp, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu, địa chỉ khối Đông Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp trả lại 140,57 ha đất lâm nghiệp cho 162 hộ dân Bản Khúa, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

Theo đơn của công dân, nguồn gốc 230,4 ha đất lâm nghiệp của 162 hộ dân Bản Khứa như sau: Năm 1994, UBND xã Châu Lý phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Quỳ Hợp triển khai Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 về việc giao đất Lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Năm 1998, sau bốn năm trồng cây và khoanh nuôi bảo vệ rừng Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp phối hợp với UBND xã Châu Lý tiến hành làm các thủ tục cấp 57 hồ sơ giao đất lâm nghiệp (bìa xanh) cho 186 hộ đã nhận đất từ năm 1994 cùng với Khế ước giao đất rừng trồng bằng vốn Nhà nước thuộc rừng sản xuất. Từ năm 1994, được UBND xã và Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp giao đất thời hạn 50 năm, các gia đình đã tiến hành tổ chức sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng theo hướng nông, lâm kết hợp. Tổng diện tích Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp và UBND xã Châu Lý giao cho Nhân dân Bản Khúa trong 57 hồ sơ khoảng 250 ha. Đến năm 2003, Lâm trường Quỳ Hợp và UBND xã Châu Lý đột nhiên thu lại toàn bộ hồ sơ giao đất lâm nghiệp đã cấp cho Nhân dân khai phá, trồng rừng hơn 9 năm qua và không có quyết định thu hồi đất lâm nghiệp, không đền bù theo quy định của Luật Đất đai.

Về vấn đề này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản số 545/HĐND-TT ngày 23/12/2021 chuyển đơn của ông Kim Thanh Hưng nhưng chưa nhận được văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh và công dân tiếp tục gửi đơn. Ngày 21/3/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 37/HĐND-TT chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

- Đơn khiếu nại

- Công văn v/v đôn đốc giải quyêt đơn của công dân

Ban Biên tập

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An