Chuyển đơn của công dân tại xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp liên quan đến giao đất từ lâm trường Đồng Hợp

Bà Nguyễn Thị Lộc và một số công dân trú tại xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp gửi đơn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phản ánh quá trình triển khai thu hồi đất của lâm trường Đồng Hợp thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sông Hiếu về giao cho người dân còn có chênh lệch và thiếu giữa diện tích thực tế và Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đơn phản ánh của các công dân, năm 2004, theo Quyết định số 199/QĐ – UBND.ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho 119 hộ dân thuộc xóm Bái Kè với diện tích 41ha, trong đó có 51 hộ thuộc xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp được giao với diện tích 17,9 ha; năm 2007, theo Quyết định 456/ QĐ –UBND.ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho xóm Hợp Thành 37,37ha; năm 2018, theo Quyết định 375/QĐ- UBND.ĐC đã cấp cho xóm Hợp Thành 67.1 ha, tuy nhiên đến nay diện tích được giao ở thực địa là 50 ha, còn thiếu 17ha; năm 2019, theo Quyết định 729/QĐ-UBND.ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho xóm Họp Thành 5,2ha, đến nay chưa nhận được diện tích này. Số liệu được giao cho dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 63 hộ với diện tích 16,8 ha; đang lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 50 ha. Số liệu chênh lệch giữa quyết định cấp và số diện tích thực tế cấp còn thiếu là 60 ha. Kiến nghị của người dân đã kéo dài từ năm 2003 đến nay đã hơn 18 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Công dân mong muốn được giải quyết số diện tích đất còn thiếu để có đất sản xuất.

      Sau khi nhận được đơn của công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh đã ban hành Văn bản số 70/HĐND-TT ngày 27 tháng 4 năm 2022 chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lộc đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân

                                                      Ban biên tập

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An