Gửi đơn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị liên quan đến nộp thuế sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phản ánh việc nộp tiền sử dụng đất theo trường hợp giao đất ở mới là không đúng quy định và không phù hợp thực tế.

Theo đơn phản ánh của công dân, khu tập thể xí nghiệp xây lắp 3 (nay là Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 10) có 37 hộ gia đình cư trú. Công trình nhà ở chung cư, liền kề do Công ty xây lắp 3 thuộc Bộ công nghiệp lương thực thực phẩm xây dựng từ năm 1994, 1995. Toàn bộ 37 hộ gia đình đã ở và sinh sống ổn định ở chung cư này từ các năm 1995 - 1998 cho đến nay.

Khi tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ của các hộ dân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và các đơn vị liên quan tiến hành vẽ sơ đồ, trích đo và được chuyển sang Chi cục thuế thành phố Vinh tính và thông báo thu thuế tiền sử dụng đất là 50% giá đất hiện tại. Một số hộ gia đình đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế thành phố Vinh với mức thu là 50% tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu làm lại hồ sơ, nộp 100% tiền sử dụng đất. Các hộ dân cho rằng, việc nộp như trường hợp giao đất ở mới là không đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 168/HĐND-TT ngày 19/7/2022 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Vinh để kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

- Đơn kiến nghị

- Công văn chuyển đơn của công dân

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh