Dự cuộc làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

bna-z5363464932278-23ab106c8c7febfba796ef7161034297-7480.jpg.webp
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nam Hải

Trình bày Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, trong thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

bna-z5363487573884-b4ee9b1f0ed8d11bfcb6c5a1ed8dfc88-5581.jpg.webp
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An Ảnh: Nam Hải

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân dần được nâng lên...

bna-z5363464851176-071609f2100012473fcbb1af7b89ce4f-3273.jpg.webp
Đại diện Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nam Hải

Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao. Thành phố Vinh và Khu kinh tế Đông Nam từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối được ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu; tốc độ đô thị hóa chậm; khu vực miền Tây còn nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế…

bna-z5363464760002-5331c8f4cc1086f8f2bcc84b4d0d36ee-4363.jpg.webp
Đại diện Bộ Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nam Hải

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 4 nhóm chính sách đặc thù sau: Chính sách về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; chính sách về quản lý đầu tư; chính sách về quản lý đô thị, tài nguyên rừng và chính sách về tổ chức bộ máy và biên chế.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

bna-z5363464819539-717bf36787a4a56720dfd5322ba091d4-5562.jpg.webp
Đại diện Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nam Hải

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Nghị quyết của Quốc hội trên một số nội dung; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ vào đặc thù của tỉnh Nghệ An, các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng để nghiên cứu cách thức quy định về biên chế của tỉnh Nghệ An cho phù hợp…

bna-z5363464752960-d92099c4ba0bb924cc1bb4605a44388f-2925.jpg.webp
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nam Hải

Phát biểu tại phiên thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cảm ơn các đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi.

Phát biểu kết luận phiên thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá, dự thảo Nghị quyết đã bám sát các chủ trương của Đảng, bám sát Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna-z5363464970957-9459799c04411a67d8e625f962229fce-7936.jpg.webp
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận. Ảnh: Nam hải

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần bổ sung thêm một số nội dung trong tờ trình như sau: Đánh giá tác động trong các chính sách bổ sung và giải trình lý do các chính sách đã bị lược bỏ; báo cáo với Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy chính quyền, biên chế; bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của các cơ quan trong tỉnh Nghệ An; bổ sung, hoàn thiện về các thủ tục hành chính, vấn đề phân cấp trong dự thảo Nghị quyết.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý từ các đại biểu tham dự để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nam Hải