Các đại biểu tham dự Lễ kết nạp

Sau thời gian phấn đấu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, rèn luyện đạo đức lối sống, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quần chúng ưu tú Hoàng Văn Bá vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Dân nguyện và Thông tin.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Phan Trung Tú, Bí thư Chi bộ Dân nguyện và Thông tin trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Văn Bá

Sau khi công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên, đồng chí Phan Trung Tú, Bí thư Chi bộ chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Bá, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên dự bị; phân công một đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí Hoàng Văn Bá trong thời gian đảng viên dự bị. Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị đồng chí Hoàng Văn Bá tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Văn Bá đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 Tiếp nhận Quyết định kết nạp đảng viên, đồng chí Hoàng Văn Bá đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp một phần nhỏ của mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ.

Chi bộ Dân nguyện - Thông tin tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên mới

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Văn phòng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng chúc mừng Chi bộ Dân nguyện - Thông tin và đồng chí đảng viên mới. Ghi nhận và nhấn mạnh những cố gắng trong suốt thời gian qua của đồng chí Hoàng Văn Bá, đặc biệt sự đóng góp quan trọng của đồng chí trong tham mưu công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới, nâng cấp, phát triển Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn đồng chí Hoàng Văn Bá tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng, các quy định liên quan đến công tác Đảng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, lề lối làm việc, đặc biệt tiếp tục học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhất là công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa để thực hiện tốt hơn nữa chất lượng tham mưu về công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, các nhiệm vụ về “chuyển đổi số” đề ra tại Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu của Đảng ủy và chuyên môn. Đồng chí cũng đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ và các đảng viên trong chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí Hoàng Văn Bá trong thời gian dự bị để đồng chí trở thành đảng viên chính thức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí đảng viên mới

Với việc kết nạp thêm đảng viên Hoàng Văn Bá, tổng số đảng viên trong Chi bộ Dân nguyện và Thông tin hiện có 08 đồng chí, trong đó có 07 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng đảng, phát triển và quản lý đảng viên./.