1a580b80e0f820a679e9.jpg
Toàn cảnh Đại hội (ảnh Hoàng Bá)

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng cùng 7/7 đảng viên chi bộ về dự đại hội.

Chi bộ Dân nguyện và Thông tin thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2021 với 7 đồng chí, gồm các đồng chí lãnh đạo trong đó có 02 đồng chí ủy viên Thường trực, là Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; 02 đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kinh tế - Ngân sách; 01 đồng chí Phó Chánh văn phòng; 02 đồng chí lãnh đạo Phòng Dân nguyện – Thông tin.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí đảng viên, dù mới được thành lập nhưng Chi bộ Dân nguyện và Thông tin đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Công tác dân nguyện – thông tin đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đơn thư, ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An đã được đổi mới cả về giao diện và nội dung, huy động sự tham gia của đông đảo cộng tác viên, bước đầu đã tạo diễn đàn nghiên cứu trao đổi sôi nổi của cơ quan và đại biểu dân cử; tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tạo sự quan tâm rộng rãi của độc giả.

122f8a880ef6cea897e7.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (ảnh Hoàng Bá)

Công tác xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm. Chi bộ đã thường xuyên quan tâm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ tập trung thảo luận, đề ra chương trình công tác hàng năm sát với nhiệm vụ chính trị; nghiêm túc kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức tham gia học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí, hành động, phối hợp giữa các đoàn thể thực hiện tốt các kế hoạch do Chi bộ và chuyên môn đề ra. Qua đánh giá tổng kết năm 2021, Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 01 đồng chí đạt đảng viên xuất sắc tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đó là: Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sự kiến chính trị - kinh tế - xã hội tuy đã có nhiều đổi mới, cố gắng nhưng vẫn có lúc chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác tham mưu đôn đốc giải quyết, trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân … có lúc chưa thường xuyên. Mặc dù Chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề mỗi quý/lần, tuy nhiên, việc nhân rộng, áp dụng các nội dung chuyên đề chưa được đầy đủ, thiết thực.

2c8a9321175fd7018e4e.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh Hoàng Bá)

Tại Đại hội, các đảng viên chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trăn trở trong công tác xây dựng đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò, vị thế của cơ quan và đại biểu dân cử. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ghi nhận kết quả của Chi bộ trong công tác dân nguyện, công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh, chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra… của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, hoạt động tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; chỉ rõ những hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Chi bộ cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những giải pháp để Chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

f8c3c265461b8645df0a.jpg
Đại hội bầu bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ảnh Hoàng Bá)
1c0ce4a860d6a088f9c7.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ảnh Hoàng Bá)

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó đồng chí Phan Trung Tú, Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

chup.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội (ảnh Hoàng Bá)

Đại hội Chi bộ Dân nguyện và Thông tin nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc bước sang nhiệm kỳ 2022 – 2025 hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh