Chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu HĐND các cấp

Ông Đào Duy Lương trú tại xóm Nguyên Thọ, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, hiện là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh xóm Nguyên Thọ, đại biểu HĐND xã Minh Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026 có đơn kiến nghị gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu HĐND.

Ông cho rằng ông thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội do Nhà nước quy định và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng đến nay chưa được hưởng. Ông kiến nghị bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu HĐND nhằm đảm bảo quyền lợi cho đại biểu HĐND theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có văn bản số 290/ĐĐBQH ngày 26/11/2021 trả lời ông. Theo đó, nội dung công dân kiến nghị liên quan đến điểm a khoản 3 điều 3 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND quy định: “Đại biểu Hội đồng nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tại khoản 1 điều 2 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, không có quy định riêng về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đại biểu HĐND các cấp. Trường hợp ông là đại biểu HĐND xã nhưng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Để ghi nhận kiến nghị của ông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất phù hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền khi Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội./.        

Thu Nguyễn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An