Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về kinh phí công tác bảo vệ rừng

Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, trong đó có nội dung cử tri phản ánh mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 nhưng đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành quyết định đầu tư Chương trình.

Kinh phí công tác bảo vệ rừng năm 2022 chưa được cấp, các chủ rừng chưa cân đối được nguồn lực để chi trả cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, trong khi đó, công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn. Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ tham mưu, ban hành quyết định đầu tư chương trình và bố trí kinh phí để các địa phương có kinh phí đảm bảo công tác bảo vệ rừng, nhất là khi mùa nắng nóng đang đến, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn tuy nhiên kinh phí bảo vệ rừng năm 2022 chưa được cấp

Về nội dung này, ngày 20/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4668/BNN-TCLN trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận đề nghị của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2206/TTr-BNN-TCLN ngày 13/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3493/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30/5/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình. Sau khi Chương trình được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình, huy động các nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật./.

- Công văn V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Bộ NN và PTNT

Thu Nguyễn

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An