bna-img-5321-6732.jpg.webp
Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CƠ CHẾ THỦ TRƯỞNG KẾT HỢP NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Năm 2023, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt đầy đủ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quan tâm xây dựng Quy chế làm việc gắn với bổ sung, sửa đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc theo cơ chế thủ trưởng kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ.

bna-img-5096-6711.jpg.webp
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện phân công phụ trách, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng đồng chí; thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công, phân nhiệm; hoạt động đi vào nền nếp, có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đổi mới trong đánh giá, xếp loại phòng và cán bộ, công chức.

Đặc biệt, bám sát các nội dung công tác trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, tập thể lãnh đạo Ban đã chỉ đạo cụ thể hóa thành chương trình công tác năm và lịch hàng tháng của Ban.

bna-img-5114-3202.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo của từng đồng chí, trách nhiệm tham mưu của từng phòng chuyên môn, thời gian hoàn thành. Vì vậy, mọi nhiệm vụ đề ra đều đã chủ động thực hiện có chất lượng và kịp thời.

Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 đề án, 22 quy định, 19 thông báo, 6 kế hoạch, 21 báo cáo, 14 quyết định;…

bna-img-5198-1342.jpg.webp
Đồng chí Dương Phúc Sáu - Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý. Ảnh: Thành Duy

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ được tiếp tục tham mưu thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

bna-img-5210-4147.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Minh Sâm – Trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý. Ảnh: Thành Duy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm triển khai thực hiện chuyển đổi số; hoàn thành tham mưu và chủ trì triển khai, thực hiện 15 cuộc giám sát theo nội dung Chương trình kiểm tra giám sát từ đầu năm; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Về hoạt động an sinh xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đăng ký hỗ trợ xây dựng 10 nhà với số tiền 500 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trong đó năm 2023 đã hoàn thành 4 nhà tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu với số tiền 220 triệu đồng.

bna-img-5169-5001.jpg.webp
Đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng Tết vì người nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai cũng luôn được lãnh đạo Ban phát động ủng hộ, hỗ trợ kịp thời. Năm 2023, Ban đã hỗ trợ tại huyện Quỳ Châu với số tiền gần 100 triệu đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã góp ý thêm các ý kiến và đề xuất thêm một số nội dung đối với lãnh đạo Ban như: Xây dựng phần mềm số hóa dữ liệu đảng viên; tăng cường ứng dụng chữ ký số; chỉ đạo chỉnh lý, sắp xếp tài liệu; số hóa hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động nội bộ; công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới…

bna-img-5226-5906.jpg.webp
Đồng chí Lê Văn Lĩnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý. Ảnh: Thành Duy

TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, CẦU THỊ VÌ CÁI CHUNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với báo cáo kiểm điểm; đồng thời đánh giá, trong năm qua, tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo Ban đến các phòng chuyên môn; chất lượng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực.

bna-img-5283-4603.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong năm 2023, Trung ương ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa, đảm bảo quá trình vận hành ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

Ban cũng đã chú ý nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chuyên viên; thực hiện với quy trình công tác nhuần nhuyễn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cơ sở.

bna-img-5124-3115.jpg.webp
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024 là năm bản lề rất quan trọng chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, chủ động và tích cực rà soát lại các chỉ tiêu về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, nhất là về công tác tổ chức như: Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; cán bộ trẻ cấp tỉnh, cấp huyện… để tham mưu, đặc biệt là tham mưu giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng thời yêu cầu Ban chuẩn bị tham mưu để thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chủ động tham mưu các văn bản liên quan đến chỉ đạo đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu về công tác cán bộ, đặc biệt trên 2 nhóm là: Chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa mới, theo đó cần rà soát lại tỉ mỉ, cẩn trọng các tiêu chuẩn nhân sự trong quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện. Mặt khác, Ban cũng cần tham mưu để bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian tới.

bna-img-5179-3814.jpg.webp
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan; khen, chê phải đúng, để tạo động lực cho cán bộ, chuyên viên; tăng cường hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đề cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, vì cái chung trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là tập thể chuẩn mực.

Đặc biệt, nhấn mạnh một trong những tính chất rất quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu về công tác cán bộ - lĩnh vực hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, quá trình thực hiện, nhất là ở các phòng chuyên môn phải chắc tay, đảm bảo quy trình chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận cao và bảo mật theo quy định.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tập trung xây dựng, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, đặc biệt việc tiếp nhận cán bộ về công tác tại Ban cần phải nghiên cứu “chọn chuẩn, rà kỹ” để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

bna-img-5163-8968.jpg.webp
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Trong năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế để thực hiện tốt nhất công tác, đặc biệt là tham mưu hiệu quả nhất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo đó, một trong các giải pháp là Ban sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo hướng gọn, rõ, dễ nhớ, dễ thực hiện để sắp xếp, bố trí công việc hợp lý và đánh giá chất lượng tham mưu rõ, cụ thể hơn.

Thành Duy