Các đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với cử tri tại xã Quỳnh Lộc

Tại hội nghị các đại biểu, cử tri đã được nghe các đại biểu HĐND thị xã, xã Quỳnh Lộc trình bày nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã và Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Quỳnh Lộc; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thị xã và xã Quỳnh Lộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã, trước Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Quỳnh Lộc.

Các cử tri phát biểu ý kiến

Tại đây, các cử tri đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: về công tác phòng chống lũ lụt xây dựng cống thoát lũ ở thôn 3B xã Quỳnh Lộc, vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử đất cho người dân, xác định nguồn gốc đất, cấp giấy phép xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch tại xã Quỳnh Lộc; các chính sách đối với người cao tuổi, công tác hỗ trợ đền bù giai đoạn 3 của mỏ đá Hoàng Mai, việc dự án nhà máy xử lý rác thải rắn khu kinh tế Nghi Sơn chưa đền bù thoả đáng cho người dân Khối Tân Hùng phường Quỳnh Thiện, công tác đền bù 13,5m nâng cấp đường Quốc lộ 1A cần phải chi trả cho người dân đủ điều kiện về các hồ sơ thủ tục. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các cấp, ngành cần đổi mới trong tổ chức hội nghị, cần sử dụng công nghệ thông tin, quét mã QR để dành thêm thời gian cho cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri.

Ông Lê Trường Giang – Phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã, lãnh đạo xã Quỳnh Lộc và phường Quỳnh Thiện đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trường Giang đã cảm ơn sự quan tâm, đánh giá cao các ý kiến của cử tri; đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết và trả lời cử tri./.