Quang cảnh buổi làm việc

Trên địa bàn toàn tỉnh có 967 cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó: Tiểu học có 518 trường, Trung học cơ sở có 396 trường, Trung học phổ thông có 90 trường. Trong những năm qua, việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo. Vào đầu năm học hằng năm, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi tại các cơ sở giáo dục, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác, thu chi, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các trường (thành lập 32 đoàn thanh tra, kiểm tra hành chính lồng ghép kiểm tra các khoản thu, chi tại các trường THPT và thanh tra kiểm tra chuyên ngành 8 Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Qua khảo sát của đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, về cơ bản các trường đã bám sát các quy định và thực hiện công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định. Việc thực hiện tốt các khoản thu trong trường học đã góp phần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Tuy nhiên, có một số trường chưa làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận, do đó còn để xảy ra dư luận không tốt trong Nhân dân, một số trường để xảy ra bất cập trong thu, chi; việc quản lý các loại quỹ trong các trường chưa được kiểm soát chặt chẽ; việc quản lý tài sản được đầu tư, mua sắm từ nguồn tài trợ giáo dục tại một số trường còn buông lỏng,.. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình một số vấn đề đặt ra. Trong đó, về việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu, Sở sẽ chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyên tuyền, chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra, rà soát các khoản thu tại các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định.

Nhân 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đoàn khảo sát đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở và các thầy cô giáo

GS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trong thời gian qua, Sở đã chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục, nhất là chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện tài trợ giáo dục, thu và dạy tiếng Anh tăng cường, tạm dừng dạy học kỹ năng sống tại các trường. Về khoản tài trợ giáo dục, trong thời gian qua do ngân sách nhà nước hạn hẹp, trung ương không có những dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, khó khăn trong công tác mua sắm trang thiết bị do vướng mắc đấu thầu, trong khi yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi nhiều phòng học, thiết bị để phục vụ cho việc dạy, do đó cần phải huy động sự đóng góp của Nhân dân. Tuy nhiên, một số trường chưa làm tốt công tác tuyên tuyền để Nhân dân hiểu, nắm bắt các quy định dẫn đến những dư luận không tốt.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Sở Giáo dục và Đào tạo trong hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà lại các khoản thu trong các trường học đảm bảo thu đúng, thu đủ chi, bảm bảo thanh quyết toán theo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các trường tăng cường công tác tuyên truyền các quy định, các khoản thu đến phụ huynh học sinh hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, rà soát lại hướng dẫn khoản thu học phí theo hộ khẩu thường trú; hướng dẫn, rà soát khoản thu vận động tài trợ, đảm bảo phê duyệt chặt chẽ kế hoạch vận động tài trợ về sự cần thiết, số lượng, nội dung, thời điểm phê duyệt tài trợ, ưu tiên phê duyệt trước cho những trường có nhu cầu tài trợ để bổ sung cơ sở vật chất cấp thiết phục ngay việc dạy và học; chỉ đạo các trường rà soát lại các khoản thu, thực hiện nghiêm túc chế độ công khai theo quy định./.