Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

bna_img_1095.jpg
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định số 1305-GĐNS/TW ngày 13/6/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Phan Hùng Sơn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

bna_img_1175.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết định số 2655-QĐ/TU ngày 6/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Võ Mai Tuấn - Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 2656-QĐ/TU ngày 6/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Lê Văn Lĩnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

bna_img_1197.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông chúc mừng, giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí được bổ nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, việc bổ nhiệm 3 đồng chí: Phan Hùng Sơn, Võ Mai Tuấn và Lê Văn Lĩnh nhằm kiện toàn, tăng cường sự lãnh đạo của 3 cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ.

bna_img_1248.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đây cũng là sự ghi nhận những đóng góp cụ thể, thiết thực, hiệu quả của 3 đồng chí; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về năng lực, phẩm chất, tư cách của 3 đồng chí.

Trước những vinh dự và trọng trách trên, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn và đề nghị 3 cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý để góp phần xứng đáng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị công tác.

bna_img_1268.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trước tập thể, thể hiện sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải bảo đảm sự chính xác, hiệu quả khi tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cũng như thực hiện nhiệm vụ được phân công.

bna_img_1234.jpg
3 đồng chí: Phan Hùng Sơn, Lê Văn Lĩnh, Võ Mai Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, 3 đồng chí được bổ nhiệm cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết, cộng sự, sẻ chia trong tập thể lãnh đạo, trong cơ quan để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu xây dựng Đảng cho sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An.

bna_img_1130.jpg
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
bna_img_1110.jpg
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ cố gắng hơn nữa, thực hiện tốt nhất chức năng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

bna_img_1274.jpg
Thay mặt 3 đồng chí được bổ nhiệm, tân Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Hùng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt 3 đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Hùng Sơn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức 3 đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Hùng Sơn hứa sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao nhận thức và hoàn thiện hơn nữa trong các hoạt động thực tiễn; tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; cùng tập thể lãnh đạo xây dựng cơ quan đoàn kết, cộng sự, góp phần nhất định vào sự phát triển của tỉnh.

Phạm Bằng