Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Viên Nén Sinh Khối Biomass Fuel Việt Nam

 

Về kiến nghị của cử tri Ngô Văn Dũng, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam trả lời như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã nhiều lần chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hưng Nguyên, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các đơn vị có liên quan) tổ chức nhiều buổi làm việc với Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam để từng bước giải quyết vấn đề môi trường phát sinh tại Nhà máy Biomass, cụ thể:

Ngày 8/4/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì tổ chức buổi làm việc xử lý các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam do Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và có Thông báo kết luận số 107/TB-KKT ngày 10/4/2023, đồng thời báo cáo UBND tỉnh về tiến độ giải quyết vấn đề ô nhiễm tại Công văn số 664/KKT- TNMT ngày 25/4/2023.

Ngày 15/11/2023, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tiếp tục tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các ban ngành liên quan và có Thông báo kết luận số 505/TB-KKT ngày 20/11/2023 về kết luận của đồng chí Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tại buổi làm việc nắm bắt tình hình đầu tư và xử lý các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam do Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Các giải pháp bảo vệ môi trường hiện nay Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam đã triển khai thực hiện: Xây dựng nhà kho chứa nguyên liệu sản xuất; bao lưới xung quanh Nhà máy; Đầu tư xe hút bụi công nghiệp; Đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò đốt (tách ẩm, dập bụi).

Kết quả quan trắc môi trường xung quanh và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải (lấy mẫu ngày 22/7/2023) cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam thực hiện quan trắc chất lượng khí thải định kỳ hàng quý theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các kết quả quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Mặc dù vậy, do nhiệt độ và lượng hơi nước từ hệ thống xử lý khí thải lớn nên cảm quan vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan và nhân dân vùng phụ cận.

Để cải thiện tình hình, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam đang tiếp tục chủ động, phối hợp với VSIP Nghệ An thống nhất giải pháp giải nhiệt và tái sử dụng tuần hoàn nước.