Toàn cảnh buổi làm việc

Qua làm việc cho thấy Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Diễn Châu thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc triển khai việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; trong đó có việc triển khai thực hiện 05 nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đúng quy định. Các kết luận thanh tra có phát hiện sai phạm đều được xử lý kịp thời, các quyết định thu hồi tiền liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra hàng năm trên địa bàn huyện Diễn Châu đến nay cơ bản đã thực hiện xong. Về thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; UBND huyện đã thực hiện bố trí kinh phí đúng quy định. Tuy vậy một số đơn vị cấp xã không thanh toán đủ định mức 80.000đ theo quy định của nghị quyết hoặc chưa được thanh toán do nguồn kinh phí cấp xã còn hạn hẹp, khi xây dựng dự toán chưa đưa vào để xây dựng dự toán.

Về thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020  về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó Công an, công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; sau khi có chủ trương bố trí Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã, UBND huyện Diễn Châu đã thực hiện chuyển đổi 37 Trưởng Công an xã sang chức danh công chức khác để đưa Công an chính quy về xã; qua thực hiện cho thấy chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ chưa đủ mạnh để khuyến khích cán bộ, công chức dôi dư nghỉ hưu, nghỉ việc để chuyển đổi nghề nghiệp khác nên số lượng cán bộ, công chức vẫn còn dôi dư so với quy định. 

Đồng chí Hoàng Đình Bình, Phó Phòng Hậu cần, đại diện Công an tỉnh phát biểu về việc thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HDND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh

Huyện Diễn Châu có số lượng khu dân cư rất lớn, tuy nhiên mới chỉ có chế độ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khu dân cư nơi có trụ sở UBND, do đó, còn chưa có chế độ hỗ trợ cho các Đội dân phòng còn lại theo Nghị quyết số 13/2020-NQ-HĐND ngày 13/11/2020 về số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Huyện đề xuất đoàn khảo sát có ý kiến để lãnh đạo các cấp phân bổ kinh phí, có chế độ hỗ trợ thường xuyên đối với 100% Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2022  phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2030; huyện Diễn Châu đang xây dựng phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã nên việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn và việc khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng trụ sở Công an xã có một số vị trí sẽ không phù hợp khi địa bàn hành chính có thay đổi. 03 xã đã có chủ trương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, 02 xã đang thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế đã trả lời và ghi nhận những kiến nghị của UBND huyện Diễn Châu, Đoàn sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện cũng như 20 huyện, thành phố, thị xã khác.