dong-chi-le-dinh-ly-giam-doc-so-noi-vu-bao-cao-cac-noi-dung-doan-quan-tam.jpg
Đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo các nội dung đoàn quan tâm

Tại buổi làm việc, Đoàn đã khảo sát tình hình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An; khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An và khảo sát kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Đình Lý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An.

dc-nam-dinh.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao đổi các nội dung chuyên đề khảo sát

Tỉnh Nghệ An sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản đã giảm 20 đơn vị hành chính, từ 480 còn 460 xã, phường, thị trấn; giảm được 2082 khối, xóm, bản (từ 5884 còn 3809 khối, xóm, bản). Số tiền tiết kiệm chi ngân sách hàng năm do giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 6.468.300 đồng, do giảm người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 4.505.760 đồng và giảm số người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản là 159.564.480 đồng. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản đã góp phần tinh gọn hệ thống đơn vị hành chính các cấp; giảm số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định; giảm chi ngân sách Nhà nước.

ddc-pham-thanh-chung.jpg

Đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tuy vậy công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gặp nhiều khó khăn (hiện nay các xã sáp nhập đang dôi dư 196 người), mặc dù đã có nhiều chủ trương giải quyết dôi dư như Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học và việc giải quyết thanh lý cơ sở vật chất không sử dụng còn nhiều bất cập.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp, giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư đến hết năm 2024 đảm bảo số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc theo quy định của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Pháp chế để tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới./.

Lê Xuân

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh