Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.L

Mở đầu phiên họp, Ban Pháp chế thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với nội dung này, sau khi nghe góp ý của các thành viên dự họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định việc ban hành chế độ, chính sách bồi dưỡng cho người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp là rất cần thiết.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n1.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh phát biểu góp ý vào nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: T.L

Theo đó, ngoài các khoản được nhận như lương, làm thêm giờ và chế độ, chính sách khác (nếu có) theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp được hưởng chính sách hỗ trợ cụ thể như sau: Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 2 triệu đồng/người/tháng; Bộ phận Một cửa cấp huyện: 1,2 triệu đồng/người/tháng; Bộ phận Một cửa cấp xã: 700 nghìn đồng/người/tháng.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n2.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L

Hỗ trợ tiền may đồng phục 3 triệu đồng/năm/vị trí công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Đối với những cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

Ban Pháp chế cũng thống nhất một mức tiền hỗ trợ may đồng phục theo vị trí công việc đối với cán bộ, công chức người lao động tại Bộ phận Một cửa ở cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo (Văn phòng UBND tỉnh) hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n3.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: T.L

Cũng tại phiên họp sáng nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND); Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n4.jpg
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ nội dung các đại biểu góp ý về báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: T.L

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n5.jpg
Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu góp ý vào nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: T.L

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

ban-phap-che-hdnd-tinh-nghe-an-tham-tra-cac-du-thao-to-trinh-nghi-quyet-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-14--n6.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: T.L

Nghe và cho ý kiến Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thanh Lê