Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Về phía huyện Quỳ Hợp có đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Hạt kiểm lâm và các phòng ban chuyên môn có liên quan.

ban-kinh-te-ngan-sach-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-tinh.jpg
Đoàn làm việc tại Lâm trường Đồng Hợp

Buổi sáng, Đoàn khảo sát làm việc tại Lâm trường Đồng Hợp. Đây là Lâm trường được thuê đất sản xuất kinh doanh rừng trồng trên diện tích 1.132,02 ha. Trên địa bàn 04 xã: Châu Lộc (25,59ha), Yên Hợp (348,45ha), Đồng Hợp (457,96ha), Tam Hợp (300,01ha). Trong đó có 627,51ha diện tích rừng trồng hiện nay Lâm trường đang liên doanh, liên kết với hộ gia đình, chiếm 55,43% diện tích sản xuất của Lâm trường. Ngoài ra Lâm trường còn bảo vệ 1.046,63ha rừng tự nhiên. Từ năm 2003 đến nay, Lâm trường Đồng Hợp đã bàn giao về cho địa phương quản lý với diện tích 2.769,43ha.

Đồng chí Cao Cự Lực, Giám đốc Lâm trường Đồng Hợp cho biết, hiện nay Lâm trường đang gặp phải một số khó khăn như: vẫn còn các vụ lấn chiếm đất, hủy hoại tài sản rừng trồng xảy ra (hiện nay đang còn gần 100ha rừng trồng trên địa bàn các xã: Yên Hợp, Tam Hợp bị người dân lấn chiếm), vẫn còn xảy ra các vi phạm về phòng cháy chữa cháy,... vì vậy, đơn vị đề nghị các cơ quan, ban, ngành chức năng xử lý các vi phạm về phá hoại tài sản rừng trồng của Lâm trường cũng như hành vi cố tình chiếm đất của người dân.

ban-kinh-te-ngan-sach-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-tinh--n1.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đoàn khảo sát tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của địa phương và các đơn vị để đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà địa phương, đơn vị đã phản ánh; đồng thời đề nghị huyện cần nâng cao vai trò của cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai,...

ban-kinh-te-ngan-sach-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-tinh--n2.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục kế hoạch khảo sát, chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Khu Bảo tồn nằm phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An có tổng diện tích tự nhiên là 46.468,66 ha (Rừng đặc dụng 40.157,43 ha; rừng phòng hộ 6.066,47 ha; rừng sản xuất 210,38 ha; đất ngoài lâm nghiệp 34,38 ha) trên địa giới hành chính của 15 xã thuộc 5 huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp.

Đồng chí Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc như: Diện tích đất được giao chưa được cắm mốc ngoài thực địa nên công tác quản lý sử dụng đất gặp nhiều khó khăn; tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện tại của đơn vị mới chỉ đáp ứng được 67,44 % tổng nhu cầu số lượng cán bộ theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị; hiện có 24 cán bộ viên chức, hợp đồng lao động không được hưởng chế độ kiểm lâm (do sáp nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp vào Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống); khó khăn trong việc thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng,… Ngoài ra, Đoàn cũng ghi nhận nhiều ý kiến của UBND huyện Quỳ Hợp, Hạt Kiểm lâm.

ban-kinh-te-ngan-sach-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-tinh--n3.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống rà soát các kiến nghị của đơn vị gửi đến Đoàn khảo sát, cung cấp thêm thông tin cần thiết để Thường trực HĐND tỉnh có thêm căn cứ kiến nghị cơ quan Trung ương, UBND tỉnh có giải pháp giải quyết (như sửa đổi Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ). Về đề xuất bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách trong dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị đơn vị có ý kiến đến cơ quan chủ trì soạn thảo, cũng như UBND tỉnh để xem xét, rà soát, đảm bảo công bằng khi ban hành chính sách.

Kết luận tại buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Cao Tiến Trung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để Ban có thêm những thông tin tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2023./.