Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Về phía huyện Quế Phong, có đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Hạt Kiểm lâm, và các phòng, ban, chuyên môn có liên quan.

ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-huyen-que-phong.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Tổng số công chức, viên chức, người lao động hiện có là 61 người, trong đó có 28 hợp đồng lao động hưởng lương do đơn vị tự trang trải. Tổng diện tích rừng đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng là 86.412,08 ha (trong đó: Diện tích rừng đặc dụng: 34.779,72 ha; Diện tích rừng phòng hộ: 50.044,38 ha; Diện tích rừng sản xuất: 1.587,98 ha). Theo Quyết định số 496/QĐ-UBND.ĐC ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh có 76.174,44 ha đã rà soát đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-huyen-que-phong--n3.jpg
Đồng chí Lê Đức Khánh - Giám đốc Lâm trường Quế Phong phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết, hiện nay đơn vị đang có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và hiện tượng xâm canh, xâm cư vẫn còn xảy ra; ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt chưa ổn định, chưa được cắm mốc trên thực địa; đơn vị đang được giao quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp dựa trên quy hoạch, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; công tác tổ chức, cán bộ, chế độ tiền lương và cơ chế điều hành nguồn vốn ngân sách hàng năm gặp nhiều khó khăn... Ngoài ra đồng chí Giám đốc cũng có ý kiến về việc thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí lãnh đạo UBND huyện Quế Phong đề nghị Đoàn khảo sát quan tâm, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; những khó khăn trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, cũng như trong việc thực hiện chi trả kinh phí giao khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, đưa ra khỏi quy hoạch diện tích đã tái sinh thành rừng tự nhiên để giao cho người dân nhận khoán bảo vệ và hưởng chính sách giao khoán bảo vệ rừng,...

ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-huyen-que-phong--n1.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có những trao đổi liên quan đến những kiến nghị của UBND huyện Quế Phong, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Lâm trường Quế Phong
ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-khao-sat-cong-tac-giao-dat-giao-rung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-tren-dia-ban-huyen-que-phong--n2.jpg
Đồng chí Cao Tiến Trung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của huyện và các đơn vị; Những kiến nghị, đề xuất của UBND huyện cũng như các đơn vị là những thông tin từ thực tế diễn ra tại cơ sở, Đoàn khảo sát sẽ ghi nhận để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình./.