Thứ hai, ngày 05/06/2023 - 07:15 0:00 Nam miền Bắc

ltn-0911-3044.jpg
Một phiên họp toàn thể tại hội trường của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, trong 2,5 ngày (từ 6 đến 8/6), Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề, gồm: lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải.

Các bộ trưởng phụ trách 4 lĩnh vực nêu trên chịu trách nhiệm trả lời chính. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân theo dõi.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

Đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

VĂN TOẢN