Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4296/TTr-UBND ngày 02/6/2023 và ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo thời gian trình Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-uu-dai--moi-doi-voi-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau.jpg
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có bề dày thành tích, nơi quy tụ của nhiều học sinh xuất sắc, ưu tú của xứ Nghệ với hàng ngàn học sinh đạt giải quốc gia và gần 60 lượt học sinh dự thi Olympic quốc tế, khu vực

Trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng có báo cáo nêu rõ sự cần thiết xây dựng nghị quyết: Ngày 13/12/2013, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND về một số chế độ chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; tạo động lực thu hút, khuyến khích học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý các nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến nay, nhà trường luôn trong tốp dẫn đầu cả nước về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, cụ thể: Tổng số học sinh giỏi quốc gia trong 10 năm là 760 em; về học sinh giỏi quốc tế và khu vực có: 10 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 07 Huy chương Đồng, 03 Bằng khen, 01 giải Nhất bài viết luận Olympic quốc tế môn Tiếng Nga; có 14 dự án đạt giải Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (trong đó có 01 dự án được chọn dự thi KHKT Quốc tế tại Hoa Kỳ); kết quả thi tốt nghiệp THPT và Đại học nhiều năm đứng ở nhóm dẫn đầu cả nước với nhiều học sinh thủ khoa toàn quốc và các trường đại học trọng điểm;…

thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-uu-dai--moi-doi-voi-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau--n1.jpg
Từ năm học 2010 trở lại đây, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu luôn nằm trong số những trường dẫn đầu cả nước về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND có một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn như: tỷ lệ chỉ tiêu cấp học bổng chỉ đạt 70% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, mức học bổng còn thấp, chưa khuyến khích được học sinh; về chính sách thu hút học sinh về công tác tại trường hiện đã có Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên bố trí trực quản lý nội trú chưa có quy định nội dung chi đặc thù đối với Trường; Thông tư liên tịch số 69/2012/TTLT-BTC-BGDĐT quy định chế độ ăn đối với học sinh tham dự các kỳ thi đã hết hiệu lực thi hành, thời gian học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tham gia tập huấn bồi dưỡng dự thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế ở trường chưa được hỗ trợ tiền ăn; kinh phí chi trả 01 buổi dạy cho giáo viên, chuyên gia giảng dạy dự tuyển đội tuyển, đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực còn thấp hơn so với một số tỉnh và thực tế hợp đồng giảng dạy thỉnh giảng;…

Để góp phần tạo động lực cho trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, để phù hợp với tình hình thực tiễn việc UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi mới đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thay thế Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND là cần thiết, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chính sách ưu đãi đề xuất trong dự thảo Nghị quyết bao gồm 4 chính sách: Chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Chế độ giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi; Chính sách đối với học sinh và Mức chi khảo sát định kỳ học sinh giỏi.