Từ năm 2021-2023, thông qua các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố Vinh, đã có nhiều lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thay thế các bóng đèn bị cháy trên các tuyến đường, việc vận hành hệ thống chiếu sáng, những khó khăn, bất cập của hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố; việc xử lý, giải quyết và bàn giao hạ tầng kỹ thuật còn nhiều vướng mắc, chậm trễ, cần nâng cấp hệ thống trạm bơm; công tác nạo vét kênh mương trên địa bàn.

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh báo cáo

 Theo báo cáo, giai đoạn 2021-2023 Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh đã tiến hành thay thế 1844 bóng đèn với tổng số tiền trên 10,6 triệu đồng. Các tuyến đường, khu quy hoạch đã bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng như: Khu tái định cư xóm 5 xã Nghi Phú bàn giao năm 2016; Khu quy hoạch chia lô xóm trung Thành, xã Hưng Đông bàn giao năm 2023; Một số khu đã sử dụng từ lâu nhưng mới bàn giao như: Khu chia lô Mai Lộc, khu chia lô Phong Khánh…

Đại diện lãnh đạo phường Vinh Tân trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tập trung trao đổi thảo luận để làm rõ thêm về việc chậm trễ khi thay thế những bóng đèn hư hỏng, việc vận hành hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường, khu quy hoạch, những bất cập, khó khăn trong công tác nạo vét kênh mương, hệ thống trạm bơm. Quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm. Chất lượng báo cáo, trả lời kết quả giải quyết một số kiến nghị cử tri chưa cao, nhiều nội dung còn chung chung, chưa trọng tâm vào vấn đề cử tri kiến nghị, chưa đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể để giải quyết kiến nghị cử tri.

Ông Nguyễn Tất Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, Trưởng đoàn giám sát kết luận

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Tất Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cần khảo sát, kiểm tra, lập dự toán kinh phí để kịp thời thay thế các bóng điện cháy trên địa bàn; quá trình bàn giao hạ tầng cần có sự phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bàn giao. Tiếp tục khảo sát hệ thống các lòng hồ, mương chưa được nạo vét; đánh giá, khảo sát hệ thống trạm bơm. Đặc biệt quan tâm xây dựng dự toán bố trí nguồn lực để kịp thời  nạo vét kênh mương và đầu tư hệ thống trạm bơm, giải quyết thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm./.