Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

bna_tham-tra-nghi-quyet.jpg
Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa và xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21. Ảnh: Minh Quân

Đặt tên đường cần đảm bảo tương xứng với công trạng của danh nhân

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, các thành viên dự họp thống nhất đề xuất của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 21 tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại, chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối theo địa giới hành chính khối, số đường đảm bảo tính chính xác, rõ ràng; rà soát lại, thống nhất cách xác nhận hướng đường đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

bna_tham-tra-nghi-quyet_2-2fb040ec4b82e569d1601b4277199b29.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, đề nghị rà soát lại quy mô một số tuyến đường đảm bảo tương xứng với công lao, công trạng của danh nhân, cũng như tương xứng giữa các danh nhân cùng công lao, công trạng. Ví như các danh nhân Nguyễn Lợi, Phạm Hồng Sơn, Tôn Quang Phiệt đều là những nhà hoạt động cách mạng, nhưng lại được đặt cho những tuyến đường có quy mô không tương đương nhau, chưa xứng tầm với công lao...

Một số thành viên cũng đề nghị xem xét bổ sung tên một số danh nhân là nghệ sĩ người Nghệ An như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ…; rà soát kỹ để tránh trùng tên với các tuyến đường ở thị xã Cửa Lò, tránh trường hợp phải điều chỉnh sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh.

bna_tham-tra-nghi-quyet_1.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao giải trình một số nội dung của dự thảo Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Minh Quân

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, thống nhất đề xuất của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 21 tới, các thành viên dự họp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại, thống nhất cách xác định hướng đường; rà soát lại quy mô một số tuyến đường đảm bảo tương xứng với công lao, công trạng của danh nhân; rà soát lại tên danh nhân để đảm bảo tính chính xác.

Làm rõ khả năng cân đối ngân sách thực hiện các chính sách y tế

Cũng tại cuộc làm việc, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cũng cho ý kiến thẩm tra và thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 21 tới 2 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế là Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời góp ý kiến để hoàn thiện các nghị quyết.

bna_tham-tra-nghi-quyet_4.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế giải trình các nội dung của 2 dự thảo Nghị quyết liên quan. Ảnh: Minh Quân

Đối với Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh, các thành viên dự họp cho rằng căn cứ Quyết định 1387/QĐ-TTg, ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tham mưu để ban hành Nghị quyết này là quá chậm. Từ đó, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thực tế việc triển khai nội dung liên quan thời gian qua trên địa bàn tỉnh khi không ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, trong tổng số 27 dịch vụ có đến 20 dịch vụ thiết yếu thuộc Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã là đơn vị tự chủ nhóm II, vậy cần làm rõ việc quy định về cấp ngân sách đối với các đơn vị này cũng như mức tính các dịch vụ. Ngoài ra, cần làm rõ khả năng cân đối ngân sách thực hiện khi nghị quyết được ban hành.

bna_tham-tra-nghi-quyet_3.jpg
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Quân

Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xác định rõ thời gian thực hiện Nghị quyết theo Tờ trình số 2809/TTr-UBND đã xác định kinh phí thực hiện trung bình cho 3 năm từ 2024 – 2026 để phù hợp với tờ trình cũng như việc giới hạn thời gian áp dụng hỗ trợ tại các phụ lục của Nghị quyết; đề nghị làm rõ sự chưa thống nhất về số liệu trong hồ sơ Nghị quyết, đồng thời làm rõ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh để đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết./.

Minh Quân