- Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

- Dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

- Luật Nhà ở (sửa đổi)

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Luật tài nguyên nước

- Luật Đường bộ

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ