Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024, vừa được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại Kỳ họp thứ 19 tổ chức vào sáng ngày 22/4/2024. Theo đó, mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022, năm học bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Giờ học của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh

Cụ thể, mức thu học phí được chia theo bốn vùng: (1) Phường thuộc thành phố Vinh; (2) Xã thuộc thành phố Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng; (3) Xã thuộc thị xã, xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi), thị trấn thuộc huyện miền núi thấp; (4) Xã miền núi thuộc huyện đồng bằng, xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao, xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, mức thu cao nhất được áp dụng đối với phường thuộc thành phố Vinh, mức thu cụ thể: bậc học mầm non là 280.000 đồng/tháng/học sinh; bậc học THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS, bậc học THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT là 130.000 đồng/tháng/học sinh.

Đối với các xã thuộc thành phố Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng, mức thu cụ thể: bậc học mầm non là 200.000 đồng/tháng/học sinh; cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THCS là 90.000 đồng/tháng/học sinh; THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Đối với các xã thuộc thị xã, xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi), thị trấn thuộc huyện miền núi thấp, mức thu cụ thể: bậc học mầm non là 100.000 đồng/tháng/học sinh; cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THCS là 60.000 đồng/tháng/học sinh; THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT là 90.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu thấp nhất được áp dụng ở các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với cấp THCS và giáo dục thường xuyên cấp THCS là 35. 000 đồng/tháng/học sinh; bậc học mầm non, cấp THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT mức thu học phí là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Đối tượng áp dụng mức học phí theo Nghị quyết do HĐND tỉnh vừa thông qua bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong trường hợp chuyển sang hình thức học trực tuyến, mức đóng học phí bằng 80% mức thu học phí đã ban hành.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2023-2024 cụ thể: Phường thuộc thành phố Vinh là 280.000 đồng/tháng/học sinh; Xã thuộc thành phố Vinh, phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện đồng bằng là 200.000 đồng/tháng/học sinh; Xã thuộc thị xã, xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã miền núi), thị trấn thuộc huyện miền núi thấp là 100.000 đồng/tháng/học sinh; Xã miền núi thuộc huyện đồng bằng; xã, thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã thuộc huyện miền núi thấp; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là 45.000 đồng/tháng/học sinh. Trong trường hợp chuyển sang hình thức học trực tuyến, mức hỗ trợ tiền đóng học phí bằng 80% mức hỗ trợ học phí đã ban hành.

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định sẽ được thực hiện từ năm học 2023 - 2024./.