Buổi làm việc do ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cùng dự có bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan và đại diện Hội đồng Trường Đại học Y khoa Vinh.

bna-dhy-1204.jpg.webp
Toàn cảnh Giám sát chuyên đề. Ảnh: Tiến Đông

KIẾN NGHỊ VỀ TỰ CHỦ

Trường Đại học Y khoa Vinh được thành lập theo Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, chịu sự quản lý về nội dung đào tạo chuyên ngành của Bộ Y tế, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực y tế, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành giao.

bna-tuan-6326.jpg.webp
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh phát biểu. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Trường là 163 người, gồm bố trí tại các khoa, phòng và Bệnh viện của trường. Trường Đại học Y khoa Vinh cũng đang đào tạo 5 chuyên ngành sau đại học, 6 chuyên ngành đại học và 31 mã ngành đào tạo liên tục. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 1.000 đến 1.200 em; lưu lượng sinh viên ổn định từ 4.000 đến 5.000 em...

bna-dhy3-3610.jpg.webp
Đại diện Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Đông

Liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giai đoạn 2018-2023, Trường có 1 đơn vị trực thuộc là Bệnh viện trường, được thành lập từ năm 2018, đây là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ chi thường xuyên, và chi đầu tư, trực thuộc và chịu sự quản lý của Trường; chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Ngành Y tế và các cơ quan liên quan.

Mặc dù đã được thành lập hơn 10 năm, nhưng đến nay, việc hoạt động của bộ máy tổ chức, quản lý Trường Đại học Y khoa Vinh còn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo Hội đồng Trường, hiện nay việc thực hiện một số nội dung của cơ chế tự chủ chi thường xuyên tại đơn vị còn nhiều lúng túng, việc xây dựng, ban hành một số văn bản nội bộ còn chậm. Thậm chí, Bệnh viện Trường đã 5 năm rồi vẫn chưa phê duyệt được đề án vị trí việc làm, dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển dụng...

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các hoạt động, Hội đồng Trường còn gặp nhiều khó khăn, mất rất nhiều công sức và thời gian mà không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Trong đó, Hội đồng Trường đã xây dựng một số văn bản quy định nội bộ quan trọng từ lâu (Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định phân quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho đơn vị, cá nhân; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh tại Bệnh viện Trường...), nhưng đến nay chưa hoàn thành. Hoạt động giám sát và chịu trách nhiệm giải trình gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề quản lý tài sản công, tự chủ, hoạt động tài chính...

bna-dhy2-8491.jpg.webp
Ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến. Ảnh: Tiến Đông

LÀM RÕ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng Trường và các bộ phận liên quan, nhất là Bệnh viện Trường. Lý giải nguyên nhân vì sao trong một thời gian dài, những vấn đề liên quan đến Bệnh viện Trường không giải quyết được dứt điểm.

Đại diện thành viên Đoàn giám sát còn đề nghị Hội đồng Trường làm rõ những vấn đề bất cập, đề xuất sửa đổi các quy định để quản lý và hoạt động hiệu quả. Đề nghị Trường làm rõ về hiệu quả của công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong những năm qua.

bna-dhy4-9987.jpg.webp
Bà Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị làm rõ công tác tự chủ về tài chính, những vấn đề vướng mắc và tham mưu, đề xuất để sửa đổi các quy định cho phù hợp với công tác quản lý.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu từ đại diện Hội đồng Trường và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Trên cơ sở những kiến nghị bằng văn bản, Đoàn giám sát đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh cần thống nhất cơ chế quản lý, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, hoạt động hiệu quả. Những kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức, biên chế, tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong tổ chức sự nghiệp sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tiền Đông