060620230251-z4409116026428_301e-1686040261295.jpg
Toàn cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 6.6

Chiều qua, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thẳng thắn nêu rõ, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, bất cập. Đơn cử như hệ thống văn bản hướng dẫn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chính sách, mặc dù đã được ban hành nhưng việc triển khai các văn bản hướng dẫn chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra, các chính sách chậm được triển khai, đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc sau 3 năm nhưng việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn rất chậm, Bộ trưởng Hầu A Lềnh nêu rõ, Chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có phạm vi rất rộng lớn, nằm ở những địa bàn rất khó khăn, phức tạp. Các dự án, chính sách được tích hợp vào Chương trình bao gồm cả chính sách của giai đoạn trước còn hiệu lực. Chưa kể có những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Đề cập đến vấn đề giải pháp, Bộ trưởng cho biết, giải pháp của Trung ương là sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Trong các văn bản hướng dẫn lần này sẽ tăng cường phân cấp tối đa tất cả mọi nguồn lực để địa phương quyết, Trung ương chỉ hướng dẫn triển khai.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội cũng tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Trách nhiệm trả lời chất vấn thuộc về Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đối với nhóm vấn đề này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Đó là, giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa. Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung này.