z5475986330065_609316dce7c68e363-1716648156986.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 3. Ảnh: H. Phong

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị, thời gian qua, Chương trình đã được triển khai tại các địa phương, bước đầu tạo được những tác động tích cực tới đời sống của người dân, đặc biệt là ở khu vực các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

z5475986346954_ecb2184cb9f413ca9-1716648200005.jpg
ĐBQH Hoàng Thị Thu Hiền phát biểu. Ảnh: H.Phong

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và kết quả thực hiện Chương trình. Do đó, cần điều chỉnh một số nội dung tại chủ trương đầu tư Chương trình liên quan đến điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 120/2020/QH14; đối tượng tham gia thực hiện Chương trình tại các dự án Dự án 4, 5, 6, 7,… Do đó, đa số các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đều nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh, với các lý do Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

Đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền đề nghị Chính phủ tiến hành rà soát, đưa ra khỏi danh mục đối tượng thụ hưởng những hạng mục không hợp lý, không phù hợp nhằm điều chỉnh nguồn vốn cho các dự án được trình bổ sung trong lần điều chỉnh chủ trương đầu tư này.

z5475986310846_60fb4ff9d1d181cbe-1716648254109.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: H.Phong

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền cũng đề nghị giải trình rõ hơn về tiêu chí lựa chọn các đối tượng được bổ sung lần này; cũng như giải pháp của Chính phủ để thực hiện cam kết hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra giai đoạn I đúng thời gian; đồng thời đề nghị nghiên cứu, đánh giá thật kỹ việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để xây dựng công cụ khảo sát đầu ra giai đoạn I và đầu vào giai đoạn II thật khoa học, khách quan.

bna-z5475042030467-4411c35e9f663-1716648987810.jpg
ĐBQH Trần Nhật Minh phát biểu. Ảnh: H.Phong

Góp ý nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đại biểu Trần Nhật Minh cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát, bổ sung Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vào đối tượng thụ hưởng trong Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.