Thông tin văn bản:
68/NQ-HĐND
Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII,nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh