Thông tin văn bản:
22/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
01/01/2023
HĐND tỉnh