Thông tin văn bản:
16/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2.
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/04/2024
HĐND tỉnh