Thông tin văn bản:
06/NQ-HĐND
Nghị Quyết Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
19/02/2024
HĐND tỉnh