Thông tin văn bản:
03/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
28/02/2023
HĐND tỉnh