Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Thái Thị An Chung chúc mừng lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, trong suốt 78 năm qua cùng với cả nước, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế…. đã tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần, hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm dần và nhanh qua từng giai đoạn.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung tặng hoa chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh

Cùng với đó, đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc, trước mắt là tập trung hoàn thành các chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025 và gia những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vi Văn Sơn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đại diện lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động cơ quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành với Ban Dân tộc tỉnh trong công tác dân tộc của tỉnh nhà./.