Tại buổi giám sát, đại diện Sở Nội vụ đã báo cáo các kết quả hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna-anh-1-171.jpg.webp
Các thành viên đoàn giám sát. Ảnh: An Quỳnh

Theo số liệu tính đến tháng 11/2023 của Sở Nội vụ, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 1.685 đơn vị, toàn tỉnh giảm 17 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 1%) so với năm 2021. Toàn tỉnh cũng đã tiến hành sáp nhập, tổ chức lại 378 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 251 đơn vị, trong đó giải thể 3 đơn vị.

Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế được giao cũng được thực hiện tốt, tạo sự chủ động cho địa phương trong từng giai đoạn. Ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng lao động đã mở ra hướng đi mới cho công tác quản lý Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là trong giáo dục, đào tạo, y tế,...

Việc giao biên chế sự nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (như kiểm lâm, kiểm ngư, thanh tra giao thông...) đã dần được giải quyết. Cụ thể, trên toàn tỉnh số người làm việc hưởng lương từ ngân sách là 53.971 người, giảm 1.946 người so với 31/12/2021. Số lượng người hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp là 203 người (tăng 52 người so với năm 2021).

img-0194-2786-6466.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: An Quỳnh

Ngoài ra, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết. Tổng giai đoạn 2014-2023 toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 4.156 người (140 công chức; 3.344 viên chức; 672 công chức cấp xã).

Về nội dung thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp, tính đến tháng 11/2023, toàn tỉnh có 64 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 01 và nhóm 02; 684 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 03 và 938 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 04.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của đại diện Sở Nội vụ, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan. Trong đó, có các vấn đề liên quan đến khó khăn trong việc thi tuyển và thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các bất cập, khó khăn trong việc phân bố biên chế, việc nhân rộng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính....

bna-anh-2-7992.jpg.webp
Các thành viên Đoàn giám sát cũng đưa ra một số ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung chuyên môn. Ảnh: An Quỳnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã giải đáp làm rõ một số nội dung, cũng như kiến nghị, đề xuất tới Đoàn giám sát một số nội dung liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như việc tích cực tham mưu của Sở Nội vụ trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

bna-anh-4-9951.jpg.webp
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Thái Thị An Chung cũng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm việc nghiên cứu thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình, kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh có chỉ đạo rõ hơn trong việc tinh giản biên chế, nâng cao nhân lực phù hợp từng đơn vị chuyên môn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,...

An Quỳnh