z4391248226948-32f84d51099d8193cc49c4a2a2af5def-5973-8469.jpeg.webp
Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương phát biểu thảo luận tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội khi thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh tư liệu: Nam An

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12/12/2022; Quyết định số 955-QĐNS/TW ngày 08/8/2023 của Bộ Chính trị về việc điều động luân chuyển cán bộ; xét đề nghị của Trưởng ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 649/TTr-BCTĐB ngày 22/8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Đặng Xuân Phương chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban công tác đại biểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Ninh và ông Đặng Xuân Phương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, sáng 18/8, Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khoá XV nhận quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3-anh-pv-7099-9779.jpeg.webp
Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và vui ngày hội Đại đoàn kết cùng người dân bản Choọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu: ĐC

Ông Đặng Xuân Phương ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV tại tỉnh Nghệ An và trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm 6 huyện, thị trung du và miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An là các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm có 13 đại biểu. Như vậy, sau khi Đặng Xuân Phương chuyển sinh hoạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hiện có 12 đại biểu.

Ông Đặng Xuân Phương sinh năm 1974, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; vào Đảng năm 2003, trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí công tác tại Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hoá, giáo dục của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.

Thành Duy