Đại lộ VInh -Cửa Lò

Cử tri kiến nghị mở tuyến đường ngang trên tuyến Đại lộ Vinh ‑ Cửa Lò, đoạn qua xóm Tiên Động, xã Nghi Xuân và hoàn trả các tuyến đường dân sinh để đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân.

Về kiến nghị của tri xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

- Về việc mở tuyến đường ngang trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn qua xóm Tiến Động, xã Nghi Xuân: Dự án Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò theo quy hoạch cũng như hồ sơ đã được phê duyệt, toàn tuyến thiết kế 12 vị trí kết nối ngang, gồm 08 nút giao và 04 điểm chờ quay đầu xe. Tại xóm Tiên Động, xã Nghi Xuân thiết kế điểm chờ quay đầu xe tại Km7+400 theo đúng quy hoạch vừa kết nối, phục vụ phương tiện, người dân qua lại hai bên tuyến, đồng thời để chờ tuyến đường ngang quy hoạch rộng 35m cắt qua vị trí này nối về ĐT.535. Sau khi đầu tư hoàn thiện, đường ngang quy hoạch sẽ rất thuận lợi cho việc kết nối lưu thông giữa các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ.

- Về việc hoàn trả các tuyến đường dân sinh để đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân: Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) được triển khai thi công từ tháng 7/2022. Trong thời gian qua, nhà thầu thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc, hào kỹ thuật trên vỉa hè nên phải đào cắt các đường ngang dân sinh để lắp đặt. Quá trình thi công nhà thầu đã tổ chức phân làn, bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu, dây phản quang hướng dẫn đảm bảo giao thông thông suốt và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công qua các vị trí này. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các nhà thầu thi công gấp rút hoàn trả các vị trí đường ngang dân sinh bị ảnh hưởng do thi công dự án đảm bảo phục vụ đi lại an toàn cho người dân.