Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương... tham dự Hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Nghệ An.

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì; cùng tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh.

bna-nam-an-2-3158.jpg.webp
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nam An

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ở 3 cấp

Hội nghị nghe lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả triển khai và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính, kế hoạch - đầu tư, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch; thực tiễn triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội tại một số tỉnh, thành trong cả nước.

bna-na30-2786.jpg.webp
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng báo cáo tình hình, kết quả triển khai và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính. Ảnh: Nam An

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vân Chi và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81 của Quốc hội và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023, năm 2024 thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách và lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

bna-na-22-5272.jpg.webp
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vân Chi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81 của Quốc hội và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023, năm 2024 thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách. Ảnh: Nam An

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo những nội dung, yêu cầu triển khai Nghị quyết số 96, ngày 23/6/2023 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

bna-nam-an-2278.jpg.webp
Các đại biểu Quốc hội tham dự tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: Nam An

Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhấn mạnh: Để Nghị quyết số 96 triển khai có hiệu quả trong thực tế, yêu cầu đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc: Bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; bảo đảm quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

bna-mh10-6383.jpg.webp
Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH

Căn cứ quy định trong Nghị quyết số 96, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023 (không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã).

bna-nam-an20-7326.jpg.webp
Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo kế hoạch triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: Nam An

Khắc phục tình trạng luật ban hành, địa phương thực hiện được, địa phương không

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá cao sự tập trung, tích cực của Quốc hội trong việc xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề khó khăn từ thực tiễn, thúc đẩy phát triển đất nước.

060920230401-do-van-chien-1-7326.jpeg.webp
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phản ánh thực tiễn đang đặt ra hiện nay, đó là cùng một nội dung công việc, cùng một hệ thống pháp luật như nhau, địa phương này thì thực hiện được, địa phương khác cho là vướng, không thực hiện được. Điều này cho thấy, nhận thức pháp luật còn khác nhau do năng lực của cán bộ khác nhau.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa việc triển khai thực hiện liên quan đến quy định về giải thích Hiến pháp, luật và pháp lệnh để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

bna-mh14-9644.jpg.webp
Lãnh đạo UBND tỉnh và một số ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: MH

Nỗ lực, quyết tâm cao hơn để triển khai các luật và nghị quyết do Quốc hội ban hành

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, qua báo cáo và tham luận tại hội nghị cũng cho thấy việc triển khai các luật và nghị quyết còn không ít tồn tại và hạn chế như một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay các bộ liên quan vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt có 6 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và ngày 01/7/2024 nhưng vẫn chưa có kế hoạch triển khai.

060920230439-1-8674.jpeg.webp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong việc triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

bna-mh13-4869.jpg.webp
Các đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: MH

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân.

Mai Hoa