Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV trọng thể khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước khi khai mạc, Quốc hội đã tổ chức phiên họp trù bị. Theo đó, các vị đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao, biểu quyết thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm 12 đại biểu do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự họp.

bna-z5457516313697-b8ddeba66478b91778ad1fc69d50e45f-1361.jpg.webp
Quang cảnh phiên làm việc sáng 20/5 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Căn cứ vào Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 trong 26,5 ngày (từ ngày 20/5 đến ngày 28/6/2024; chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20/5 đến 08/6; đợt 2 từ ngày 17/6 đến 28/6), dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 7.

Cụ thể, vào phiên làm việc tại Hội trường Diên Hồng sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở tổ vào chiều 31/5 và thảo luận ở hội trường nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 8/6.

Sau khi Quốc hội nghỉ từ ngày 9/6 đến 16/6 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Quốc hội sẽ trở lại làm việc đợt 2 từ ngày 17/6.

Theo đó, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào phiên làm việc sáng 26/6.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các bộ, ngành để đề xuất các nhóm chính sách và các chính sách cụ thể tại dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 16 chính sách thí điểm cho Nghệ An, bao gồm: quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước (5 chính sách); quản lý đầu tư (7 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Trước đó, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Chính trị giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành và giao: “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị”.

bna-z5457541533537-7b3ef3dc87c2455536898da4f7ab683c-7458.jpg.webp
Các vị đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 20/5 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự thảo Nghị quyết trên. Dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ thống nhất thông qua tại Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 2/5/2024.

Tại Phiên họp thứ 33 tổ chức vào ngày 14/5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 này.

Năm 2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với với 3 nhóm, 6 chính sách, có hiệu lực từ năm 2022 và bước đầu tạo thuận lợi có thêm nguồn lực và động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển. Với 4 nhóm chính sách và 16 chính sách đề xuất lần này cùng với các chính sách đang thực hiện tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 sẽ giúp cho Nghệ An có thêm được động lực, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành Duy