Một số tuyến mương chưa được xây dựng như cam kết của Nhà thầu với địa phương, một số tuyến mương mới đưa vào sử dụng nhưng hư hỏng, khả năng tiêu thoát nước kém, khẩu độ mương quá thấp so với ruộng nên khó khăn trong việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất, hệ thống đường gom chưa đầy đủ...

 

Cử tri huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 tổ chức làm việc với chính quyền địa phương nơi đường cao tốc tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu chạy qua để rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về hệ thống mương thoát nước, đường dân sinh.

Ngày 12/01/2024, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 423/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Dự án) được Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án tại các Quyết định số 2318/QĐ- BGTVT ngày 30/10/2018 va số 338/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2021; Ban Quản lý dự án (QLDA) 6 làm Chủ đầu tư.

Trong quá trình khảo sát, lập, thẩm định thiết kế Dự án, Ban QLDA 6 và các đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để thỏa thuận, thống nhất về thiết kế hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước... theo đúng các nội dung đã thỏa thuận với địa phương, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực dự án đi qua. Quá trình triển khai thi công, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA 6, Nhà thầu và các đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để rà soát điều chỉnh, bổ sung (nếu cần) đảm bảo phù hợp hơn nữa với điều kiện thực tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân khu vực dự án đi qua.

Dự án đã được thi công hoàn thành và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng phần tuyến chính từ ngày 01/9/2023. Theo báo cáo của Ban QLDA 6, phần lớn các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Ban QLDA 6 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng khu vực dự án, thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh, đường gom,... Đến nay, các hạng mục còn lại của dự án (như: đường gom, cống, rãnh thoát nước,...) đã được Ban QLDA 6 tiếp thu, chỉ đạo các nhà thầu thi công điều chỉnh, bổ sung và thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị bổ sung đường gom của cử tri đã được Ban QLDA 6 bổ sung thiết kế và địa phương đang thực hiện công tác GPMB, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 01/2024. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An quan tâm, có ý kiến với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan ban, ngành của địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ cho Dự án triển khai thi công, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân./.