Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu)
Cử tri xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Ý kiến:

Đề nghị cần xem xét, điều chỉnh lại các hạng mục chấm điểm tiêu chí hộ nghèo hiện nay chưa phù hợp với điều kiện của miền núi.

Trả lời

Hiện nay, toàn quốc đang triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xuất hiện một số bất cập, vướng mắc ở một số địa phương, dẫn đến việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương chưa nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Hiện nay, Bộ Lao động - TB&XH đang XXH  đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lượt truy cập