Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri Nghệ An)
Cử tri Nghệ An

Ý kiến:

Tại một số huyện, thành phố, thị xã công tác luân chuyển giáo viên chưa tốt gây dư luận xấu trong Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên (đặc biệt là đối giáo viên cấp tiểu học và THCS).

Trả lời

Trong thời gian qua, việc điều động, biệt phái, luân chuyển giáo viên tại một số huyện, thành, thị còn có một số hạn chế, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 102/UBND-TH, ngày 05/01/2018 về việc điều động, biệt phái, thuyên chuyển công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo và cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị không tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ viên chức theo Hướng dẫn số 59/HDLN-SNV-SGD&ĐT, ngày 20/01/2009 của Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiến hành thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng cá nhân, hợp lý với yêu cầu của tổ chức hoặc khi cần thiết tăng cường chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức hay khi thực hiện đề án giải quyết giáo viên dôi dư của đơn vị.

Lượt truy cập