Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Hưng Nguyên)
Cử tri huyện Hưng Nguyên

Ý kiến:

Đề nghị UBND tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh đổi tên đường tỉnh lộ 542C thành tỉnh lộ 12/9 để phù hợp với ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

Trả lời

Việc đặt tên cho các hệ thống đường ở địa phương, đường tỉnh được thực hiện theo quy định của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó mã số quy định đặt số hiệu đường tỉnh của tỉnh Nghệ An là từ 531-545.

Vì vậy, việc đổi tên Tỉnh lộ 542C thành Tỉnh lộ 12/9 theo kiến nghị của cử tri là không phù hợp với quy định.

Lượt truy cập