Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri huyện Quỳ Châu)
Cử tri huyện Quỳ Châu

Ý kiến:

Đề nghị ngành chức năng kiểm tra làm rõ có hay không việc chặt phá rừng trái phép trên địa bàn huyện, cụ thể tại xã Châu Hoàn và  bản Nà Trên, xã Diên Lãm.

Trả lời

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 06/3/2018, UBND huyện Quỳ Châu đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện trực tiếp làm việc với UBND các xã Châu Hoàn và Diên Lãm. UBND huyện Quỳ Châu huyện báo cáo kết quả như sau:

a) Về tình trạng chặt phá rừng trái phép để trồng rừng:

Năm 2017 UBND huyện đã triển khai việc thuê đơn vị tư vấn thiết kế trồng rừng để hỗ trợ người dân trong việc trồng rừng đúng theo quy định của nhà nước, tại Quyết định số 913/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND huyện về việc Phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng nguyên liệu đợt 1 năm 2017 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Tổng diện tích đã được phê duyệt là 576, 34 ha. Trong đó có 02 đơn vị xã Châu Hoàn và Diên lãm: 77,62 ha. (Diên Lãm 57,84 ha và Châu Hoàn 19, 75 ha).

Ngoài số diện tích đã được phê duyệt nói trên, năm 2017 trên địa bàn huyện Quỳ Châu nói chung và 2 xã Diên lãm và Châu Hoàn không xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

b) Về tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép:

Trong năm 2017, UBND 02 xã Diên Lãm và Châu Hoàn đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kiện toàn các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức các cuộc họp dân để tuyên truyền về Luật bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng nên không để xảy tình trạng khai thác rừng trái phép trên địa bàn 02 xã nói trên. Qua kiểm tra xác minh tại cơ sở trong năm 2017 trên địa bàn xã Châu Hoàn và xã Diên Lãm không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép.

Lượt truy cập