Ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII (Cử tri nghệ an)
Cử tri nghệ an

Ý kiến:

Cử tri phản ánh nhiều tuyến đường giao thông, cầu xuống cấp, hư hỏng, thi công dang dở, chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Cử tri kiến nghị tỉnh cần đầu tư kinh phí, chỉ đạo để xây dựng, duy tu, sửa chữa, tiếp tục thi công.

Trả lời

1. Đoạn đường QL46C đoạn qua xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên:

Tuyến Quốc lộ 46C do Cục Quản lý đường bộ II quản lý khai thác. Quốc lộ 46C đoạn qua địa bàn xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên có hiện trạng tốt, không bị hư hỏng, xuống cấp, được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đảm bảo đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân. Đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên thực hiện công tác tuần kiểm, kịp thời phát hiện, khắc phục các hư hỏng trên tuyến.

2. Tuyến đường trục từ xã Hưng Mỹ nối QL46:

Tuyến đường giao thông từ xã Hưng Mỹ nối Quốc lộ 46 thuộc tuyến đường huyện ĐH207 do UBND huyện Hưng Nguyên quản lý khai thác. Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Nguyên:

Thời gian vừa qua do tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp, đi lại khó khăn, UBND huyện Hưng Nguyên đã xin ý kiến của các cấp, các ngành liên quan để tiến hành sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, tuyến đường này đã được đưa vào Tiểu dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Hợp phần tỉnh Nghệ An, sử dụng vốn ADB. Hiện nay, Chủ đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đang hoàn tất thủ tục của giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án  theo kế hoạch tiểu dự kiến triển khai trong giai đoạn 2019-2022. Vì vậy, để tránh trùng lặp dự án, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, thời gian qua UBND huyện Hưng Nguyên và UBND xã Hưng Mỹ chỉ thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông trên tuyến trong thời gian chờ dự án triển khai.

3. Hệ thống nắp mương hai bên ĐT.537B:

Tuyến đường tỉnh ĐT.537B do Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác. Do nhiều đoạn tuyến thuộc ĐT.537B không có hệ thống mương thoát nước dọc hai bên nên thường xuyên ngập úng tại một số điểm gây hư hỏng xuống cấp tuyến đường, ảnh hưởng đi lại của nhân dân. Năm 2017, Sở Giao thông vận tải thực hiện sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước dọc một số đoạn trên tuyến (Km3+00-Km400, Km7+00-Km9+00, Km10+200-Km10+450,…) với tổng kinh phí 6,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên trước mắt mới xây dựng rãnh hở để đảm bảo thoát nước và bố trí đầy đủ tấm đan nắp rãnh trước cổng vào nhà dân và đường dân sinh. Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với các cấp, các ngành liên quan thu hút nguồn vốn để bố trí nắp rãnh những đoạn còn lại và hoàn thiện hệ thống thoát nước trên tuyến.

4. Tuyến đường từ thị trấn Tân Lạc đi vào xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu

Tuyến đường từ thị trấn Tân Lạc đi vào xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu trước đây là đường huyện và được chuyển lên đường tỉnh ĐT.544 từ tháng 7/2016, do Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng đã lâu, đi qua địa bàn khu vực miền núi, hàng năm bị ảnh hưởng của mưa bão nên một số vị trí bị hư hỏng, xuống cấp, đi lại khó khăn. Sau khi bàn giao tiếp nhận quản lý, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ Bảo trì đường bộ Nghệ An đã có văn bản trình Quỹ Bảo trì đường bộ TW về việc sử dụng nguồn vốn 35% Quỹ Bảo trì đường bộ TW phân bổ bổ sung năm 2017 về Quỹ địa phương, trong đó đề nghị sửa chữa cầu, tràn, cống, nền, mặt đường trên tuyến ĐT.544

Lượt truy cập