Xây dựng pháp luật

  • Nên hay không việc chấp nhận tố cáo qua điện thoại
  • Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề cập và thảo luận sôi nổi tại hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 10/4.
  • Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật phí và lệ phí
  • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều 15/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật phí và lệ phí. Đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
  • Góp ý Luật kế toán sửa đổi
  • Chiều 17/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
  • Góp ý dự thảo Luật Tố tụng Hành chính (sửa đổi)
  • Chiều 29/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tố tụng Hành chính(sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Tấn – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
  • Góp ý dự thảo Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi)
  • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII, sáng 30/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

Lượt truy cập