Xây dựng pháp luật

 • Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 • Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tham dự.
 • Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An đăng toàn văn dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan và trân trọng đề nghị bạn đọc và cử tri nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật quan trọng này.
 • Hệ thống pháp luật phải theo kịp Hiến pháp. Và, Luật Tổ chức chính quyền địa phương không thể lùi được
 • Cho ý kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH Khóa XIII, nhiều Ủy viên UBTVQH tỏ rõ sự lo lắng khi việc thực hiện các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian gần đây chưa thực sự nghiêm. Trong điều kiện Hiến pháp vừa được QH thông qua và có rất nhiều điểm đổi mới thì hệ thống pháp luật phải theo kịp Hiến pháp. Nhấn mạnh điều này, các Ủy viên UBTVQH nêu rõ, công tác lập pháp năm 2014, 2015 là vừa phải trả nợ, tức là hoàn thành các dự án luật theo chương trình cũ và vừa phải tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật theo tinh thần của Hiến pháp mới. Khối lượng công việc rất lớn. Nếu không quyết tâm thì không thể làm được.
 • Phải cụ thể hóa được nguyên tắc dân chủ, tiến bộ về Tòa án nhân dân trong Hiến pháp mới
 • Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) sẽ được trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Bảy tới. Một trong những yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi Luật lần này là phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định dân chủ, tiến bộ của Hiến pháp mới về Tòa án nhân dân. Nguyên tắc dân chủ, tiến bộ về Tòa án nhân dân trong Hiến pháp mới là cơ sở để xây dựng Tòa án thực sự là chỗ dựa cho nhân dân về công lý
 • Cần bổ sung những quy định phục hồi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong Luật phá sản (sửa đổi)
 • Phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hiện nay là một xu thế trong mục tiêu lập pháp của luật phá sản hiện đại. Luật Phá sản Việt Nam ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực từ 15 tháng 10 năm 2004 có nhiều nội dung tiến bộ so với Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, trong đó đã đưa ra các quy định về việc áp dụng thủ tục phục hồi, một biện pháp nhằm phòng ngừa phá sản, cứu vãn doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, điều hòa các quan hệ lợi ích giữa chủ nợ, con nợ và góp phần ổn định xã hội. Tuy vậy, sau gần 10 năm thực hiện các quy định tiến bộ này của Luật Phá sản 2004 hầu như không được áp dụng.
 • Những điểm mới về quân đội trong Hiến pháp 2013
 • Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới hiến định về quân đội, mới cả về cách tiếp cận, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ; mới cả về hình thức trình bày, phương pháp diễn đạt. Nhìn chung, các điểm mới hiến định về quân đội đều toát lên tính ưu việt của chế độ xã hội ta và phản ánh sâu sắc quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thực hiện quyền và nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định rõ hơn vai trò ngày càng tăng lên của quân đội ta trong bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới: toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức.

Lượt truy cập